безцветен


безцветен
1. colourless
(с неопределен цвят) watery, washed out, faded
(за лице) pale wan
(за очи) dull, lustreless
2. прен. colourless; toneless; mousy
разг. milk and water; flat insipid
безцветна личност an insipid/a colourless/an uninteresting person
* * *
безцвѐтен,
прил., -на, -но, -ни 1. colourless, achromatic; (с неопределен цвят) watery, washed out, faded; (за лице) pale, wan; (за очи) dull, lustreless;
2. прен. colourless; toneless; mousy; разг. milk and water; flat, insipid.
* * *
achromatic: Water is безцветен. - Водата е безцветна.; drab; hueless; milk- and- water; mousy{`mauzi}; plain; sapless
* * *
1. (за лице) pale wan 2. (за очи) dull, lustreless 3. (с неопределен цвят) watery, washed out, faded 4. 1, colourless 5. безцветна личност an insipid/a colourless/an uninteresting person 6. прен, colourless;toneless;mousy 7. разг. milk and water;flat insipid

Български-английски речник. 2013.

Look at other dictionaries:

 • безцветен — прил. неоцветен, необагрен, обезцветен, блед, мътен, сив, тъмен прил. безвкусен, блудкав, безинтересен, неинтересен, безсъдържателен, плосък, неизразителен прил. вял, блудкаво сантиментален прил. безжизнен прил. мрачен, скучен, еднообразен …   Български синонимен речник

 • ПРОЗОПИТ — Минерал одноклиномерной системы, безцветен, прозрачен, наход. в Саксонии. Словарь иностранных слов, вошедших в состав русского языка. Чудинов А.Н., 1910 …   Словарь иностранных слов русского языка

 • маннит — а, м. mannite f. 1. хим. Сахаристое вещество, извлекаемое из манны. Мак. 1908. Сахаристое вещество, встречающееся в соке некоторых растений (сельдерея, грибов, водорослей и др.). Образуется при брожении сахара, безцветен и сладок; употребляется в …   Исторический словарь галлицизмов русского языка

 • безвкусен — прил. блудкав, безсолен, неприятен прил. безсмислен, плосък, безинтересен, прост, глупав, нелеп, незначителен, дребнав прил. безцветен, вял, блудкаво сантиментален прил. воднист, разводнен, безсъдържателен прил. евтин, крещящ прил …   Български синонимен речник

 • безжизнен — прил. мъртъв, бездиханен, безчувствен, бездушен, анемичен, безкръвен, неодухотворен прил. безучастен, равнодушен, студен, неподвижен, инертен, флегматичен прил. бездеен, изчерпан, непроизводителен, еднообразен прил. безинтересен, безцветен,… …   Български синонимен речник

 • безинтересен — прил. неинтересен, незначителен, дребен прил. безсмислен, блудкав, безвкусен, глупав, плосък, банален, изтъркан, сух, постен, незанимателен прил. бавен, муден, вял, провлачен, замрял, слаб прил. скучен, безсъдържателен прил. без отличителни черти …   Български синонимен речник

 • безкръвен — прил. анемичен, малокръвен, блед, слаб, слабоват, болен, болнав прил. пребледнял, пожълтял, прежълтял, безцветен …   Български синонимен речник

 • бледен — прил. блед, бледолик, избледнял, побелял, посърнал, безцветен, мътен, тъмен, повехнал, пребледнял, малокръвен, анемичен, изпит, обезцветен, пожълтял, прежълтял, жълт, мъртвешки, като на мъртвец, побледнял прил. неясен прил. смътен, слаб прил. мек …   Български синонимен речник

 • блудкав — прил. безвкусен, безсолен прил. безсмислен, безинтересен, плосък, безсъдържателен, банален, глупав, незначителен, прост прил. изтъркан прил. безжизнен, безцветен прил. сладникаво сантиментален прил. воднист, разводнен …   Български синонимен речник

 • блудкаво сантиментален — словосъч. безвкусен, безинтересен, безцветен, вял …   Български синонимен речник

 • вял — прил. увехнал, посърнал, без свежест, бледен прил. безжизнен, слаб, немощен, омърлушен, апатичен, муден прил. незначителен, малък, дребен, маловажен прил. безстрастен, бездушен, безразличен прил. бавен, провлачен, безинтересен, замрял прил …   Български синонимен речник


Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.